Велоалея до Крайморие

Велоалея Крайморие

Велоалеята, която свързва Бургас и природозащитен център „Пода“ е готова. Тъй като тя минава успоредно до шосето за Крайморие, са изпълнени мерки за обезопасяването ѝ. Тези дни работниците поставят последните сегменти на стоманената предпазна ограда, която е монтирана между велоалеята и автомобилното шосе.

Новата велоалея е част от изпълнението на проекта „Интегриран градски транспорт на Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г. и е с дължина е над 4км. Тя е двупосочна, с габарит от два метра, минава успоредно на ляво платно на път I-9 и води от Пътен възел Юг към местността „Пода“. На следващ етап велоалеята ще бъде продължена до Крайморие, за да се осигури връзка с красивия и туристически развит квартал.

Маршрутът създава възможност да се качим на колелетата и от центъра на града да се придвижим до „Пода“ през едно изключително живописно трасе. Районът е обиталище на повече от 100 вида птици, прелетни и местни, които се хранят в бургаските влажни зони.

Предстои отстраняването на някои дребни детайли по новата велоалея, за да може да бъде пусната официално в експлоатация. Това най-вероятно ще се случи през следващата седмица.